Warszawska Kolej Dojazdowa
EN100-05 / 39WE-005
Stacja Warszawa-Śródmieście WKD
EN100-01 / 39WE-001
Stacja Opacz
Milanówek
Pozostałości toru na ulicy Grudowskiej.
Milanówek
Poczekalnie dawnego przystanku końcowego WKD.
EN100-01 / 39WE-001
Współfinansowanie Szwajcarskie
EN94-23
Stacja Warszawa-Śródmieście WKD