Warszawska Kolej Dojazdowa
EN100-05 / 39WE-005
Stacja Warszawa-Śródmieście WKD
EN100-01 / 39WE-001
Stacja Opacz
Milanówek
Pozostałości dawnej stacji Milanówek-Graniczna, działającej do 1995 roku.
Milanówek
Poczekalnie dawnego przystanku końcowego WKD.
EN100-01 / 39WE-001
Współfinansowanie Szwajcarskie
EN94-23
Stacja Warszawa-Śródmieście WKD
EN94-04
Stacja Opacz
EN95-01
Stacja Opacz.
EN95-01
Stacja Opacz.
EN94-24 + EN94-25
Stacja Opacz