Lozanna
Metro M2
Stacja Grancy.
Metro M2
Stacja Riponne - Maurice Bejart i jej patron.
Metro M2
Stacja La Sallaz.
Metro M1
Wagon Bem 4/6 558 217-6 na stacji Renens.
Metro M1
Wnętrze wagonu Bem 4/6 558 217-6.
Metro M1
Wagon typu Bem 4/6, aleja Strzelectwa Federalnego.
Metro M2
Wnętrze wagonu typu Be 8/8 nr 242.
Metro M1
Wagon Bem 4/6 558 207-7 odjeżdża ze stacji Vigie w kierunku Renens.
Metro M1
Wagon Bem 4/6 558 212-7 na stacji Malley.
Metro M1
Wagon Bem 4/6 558 208-5, droga Sorge.
2890584