Lozanna
Metro M2
Stacja Grancy.
Metro M2
Stacja Riponne - Maurice Bejart i jej patron.
Metro M2
Stacja La Sallaz.
Metro M1
Wagon typu Bem 4/6 nr 217 na stacji Renens.
Metro M1
Wnętrze wagonu typu Bem 4/6 nr 217.
Metro M1
Wagon typu Bem 4/6, aleja Strzelectwa Federalnego.
Metro M2
Wnętrze wagonu typu Be 8/8 nr 242.
Metro M1
Wagon typu Bem 4/6 nr 207 odjeżdża ze stacji Vigie w kierunku Renens.