Transport
Warszawa
Pozostałości torowiska tramwajowego na ulicy Żelaznej, używanego aż do likwidacji Getta Warszawskiego.
Warszawa
Pozostałości torowiska tramwajowego na ulicy Żelaznej, używanego aż do likwidacji Getta Warszawskiego.
Warszawa
Wagon 128N Jazz Duo, nr 3613, linia 35, ul. Marszałkowska.
Warszawa
Wagon 4Nj, nr 838, linia T, ul. Marszałkowska.