Warszawa
ul. Chłodna
Widok w kierunku zachodnim.
ul. Chłodna
Koszary Mirowskie (1730-1732).
ul. Chłodna
Koszary Mirowskie (1730-1732).
ul. Chłodna
Koszary Mirowskie (1730-1732).
ul. Chłodna
Koszary Mirowskie (1730-1732).
ul. Chłodna
Kościół św. Karola Boromeusza (1841-1849).
Aleje Jerozolimskie
Kamienica Józefa Lipskiego (ok. 1900).
ul. Poznańska
Kamienica rodziny Biele (1879).
ul. Poznańska
Kamienica rodziny Biele (1879).
Rynek Starego Miasta
Strona Franciszka Barssa.
2336239